Re: Aksjeeiere i ASA-selsap

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Aksjeeiere i ASA-selsap Re: Aksjeeiere i ASA-selsap

#18526
Oliver Orskaug
Gjest

Det følger også en forskrift om aksjebok som presiserer enda mer nøyaktig dine rettigheter i forhold til aksjeloven.

Forskrifter om aksjebokens offentlighet i aksjeselskaper

1976.11.04 nr 0001 (NHD). Se

Her vises det til hvor lang tid man har på å utlevere opplysningene, og hvor ferske de skal være.

Har selv hentet ut en rekke slike lister. De store selskapene har dem som regel i Excel, slik at man lett kan sortere osv.

Husk bare at enkelte har lagt aksjer i et selskap, og ikke på seg selv. En annen hake er de som legger aksjer i et selskap de eier sammen med andre, og da ofte gjennom nok et selskap. Slik kan det være vanskelig å oppdage den direkte eierbrøken og eierlinjen er ikke så synlig.

Jeg har opplevd at store selskaper som DnB Nor ikke sendte ut Excel fordi de har titusenvis av aksjonærer. Men, jeg troppet opp på Aker Brygge og fikk lese gjennom permer og fant det jeg lette etter. De var noen dager gamle utskrifter.