Aksjeeiere i ASA-selsap

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Aksjeeiere i ASA-selsap

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16399 Svar
   TN
   Gjest

   Finnes det en enkel måte å skaffe seg oversikt over hvem som er småaksjonærer i store ASA? Altså de som er så små at de ikke fremkommer i pålagte rapporteringer til børs? Dette gjelder altså ASA-selskaper, ikke AS’er.

  • #18530 Svar
   Knut
   Gjest

   Hei,

   jeg mener aksjeloven fastslår at aksjeboken er offentlig. Dermed skulle det være tilstrekkelig å henvende seg til selskapets administrasjon og be om en utskrift. Jeg er ikke sikker på om du kan kreve å få vite om en person/juridisk eier faktisk eide aksjer på en viss dato, men aksjeboken er i alle fall offentlig.

  • #18528 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Heisann, jo det stemmer. Etter loven skal det bare være å troppe opp på forretningsadressen og kreve det utlevert. Men det gjelder å være litt smart her, om administrasjonen i selskapet slår seg på tvers er det retten neste. Og det kan jo fort ta sin tid, og det kan bli mye styr. Forsøk eventuelt å godsnakke med selskapets jurist om den finnes.

   Men man bør ha som klart utgangspunkt at Aksjeloven § 4-5 og § 4-6 ikke er til å misforstå:

   § 4-5. Krav til aksjeeierbok

   (1) Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk.

   (2) I aksjeeierboken skal aksjeeierne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse.

   (3) For hver aksjeeier skal det angis antall aksjer og nummer på aksjene. Har selskapet flere aksjeklasser, skal det angis hvilken klasse aksjene tilhører.

   § 4-6. Innsynsrett i aksjeeierboken

   Aksjeeierboken skal være tilgjengelig for enhver. Kongen kan gi regler om innsynsrett etter første punktum, og kan bestemme at selskapet etter begjæring skal gi utskrift av aksjeeierboken mot en nærmere fastsatt godtgjørelse.

  • #18526 Svar
   Oliver Orskaug
   Gjest

   Det følger også en forskrift om aksjebok som presiserer enda mer nøyaktig dine rettigheter i forhold til aksjeloven.

   Forskrifter om aksjebokens offentlighet i aksjeselskaper

   1976.11.04 nr 0001 (NHD). Se

   Her vises det til hvor lang tid man har på å utlevere opplysningene, og hvor ferske de skal være.

   Har selv hentet ut en rekke slike lister. De store selskapene har dem som regel i Excel, slik at man lett kan sortere osv.

   Husk bare at enkelte har lagt aksjer i et selskap, og ikke på seg selv. En annen hake er de som legger aksjer i et selskap de eier sammen med andre, og da ofte gjennom nok et selskap. Slik kan det være vanskelig å oppdage den direkte eierbrøken og eierlinjen er ikke så synlig.

   Jeg har opplevd at store selskaper som DnB Nor ikke sendte ut Excel fordi de har titusenvis av aksjonærer. Men, jeg troppet opp på Aker Brygge og fikk lese gjennom permer og fant det jeg lette etter. De var noen dager gamle utskrifter.

Ser 3 svar tråder
Svar til: Aksjeeiere i ASA-selsap
Din informasjon: