Re: Aksjeeiere i ASA-selsap

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Aksjeeiere i ASA-selsap Re: Aksjeeiere i ASA-selsap

#18528
Vegard Førland Venli
Gjest

Heisann, jo det stemmer. Etter loven skal det bare være å troppe opp på forretningsadressen og kreve det utlevert. Men det gjelder å være litt smart her, om administrasjonen i selskapet slår seg på tvers er det retten neste. Og det kan jo fort ta sin tid, og det kan bli mye styr. Forsøk eventuelt å godsnakke med selskapets jurist om den finnes.

Men man bør ha som klart utgangspunkt at Aksjeloven § 4-5 og § 4-6 ikke er til å misforstå:

§ 4-5. Krav til aksjeeierbok

(1) Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk.

(2) I aksjeeierboken skal aksjeeierne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse.

(3) For hver aksjeeier skal det angis antall aksjer og nummer på aksjene. Har selskapet flere aksjeklasser, skal det angis hvilken klasse aksjene tilhører.

§ 4-6. Innsynsrett i aksjeeierboken

Aksjeeierboken skal være tilgjengelig for enhver. Kongen kan gi regler om innsynsrett etter første punktum, og kan bestemme at selskapet etter begjæring skal gi utskrift av aksjeeierboken mot en nærmere fastsatt godtgjørelse.