Re: 22 juli som grunn til lang saksbehandlingst…

Presseforbundet Still spørsmål Re: 22 juli som grunn til lang saksbehandlingst…

#18182
Kristine Foss
Gjest

Hei,

I utgangspunktet er det som du sier forhold ved innsynskravet som skal begrunne utsettelse. Samtidig var 22. juli en såpass uforutsigbar hendelse at man bør – etter mitt syn – i en periode etter denne hendelsen, vise litt forståelse for at dette påvirker saksbehandlingstiden på alle områder i JD, også innsynskrav.

Når det er sagt høres 4-6 mnd alt for lenge ut. Sivilombudsmannen har i en tidligere uttalelse lagt konkludert med at 2-3 uker er i overkant ( http://presse.no/offentlighet-nyhet/Sivilombudsmannen-krever-raskere-klagebehandling ). Jeg mener dette må gjelde også etter 22. juli, ihvertfall så lenge etter som vi snakker nå.

Jeg vil anbefale deg å ta saken videre til Sivilombudsmannen og be om hans vurdering av om dette er i tråd med kravet om behandling «uten ugrunnet opphold».