Svar til: Behandlingstid for klage

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Behandlingstid for klage Svar til: Behandlingstid for klage

#35439
Vegard Venli
Gjest

Du skal få svar «uten ugrunnet opphold» jf. offentleglova, ifølge forarbeidene snakker vi om dager. Fire uker er et soleklart brudd på loven. Iht. lovens § 32 kan du nå anse dette som et avslag som kan påklages på vanlig måte. Send klagen til UiB med kopi til Kunnskapsdepartementet, som er klageinstans for universiteter i Norge. Også bør en journalist skrive en sak om denne ulovlige treneringen fra akademias side 😉