Behandlingstid for klage

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Behandlingstid for klage

Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #35437 Svar
   Hilde Kristin Strand
   Gjest

   For fire veker sidan klaga eg på manglande innsyn ved UiB. Saka gjeld eit tilfelle der ei heil sak er unnteke etter paragraf om lovbestemt tausheitsplikt. Eg har ikkje høyrt noko frå verken UiB sentralt eller det aktuelle fakultetet. Kor lang tid kan ein bruka på å handsama ein klage? (Eg reknar med å få avslag, som eg kjem til å senda vidare)

  • #35439 Svar
   Vegard Venli
   Gjest

   Du skal få svar «uten ugrunnet opphold» jf. offentleglova, ifølge forarbeidene snakker vi om dager. Fire uker er et soleklart brudd på loven. Iht. lovens § 32 kan du nå anse dette som et avslag som kan påklages på vanlig måte. Send klagen til UiB med kopi til Kunnskapsdepartementet, som er klageinstans for universiteter i Norge. Også bør en journalist skrive en sak om denne ulovlige treneringen fra akademias side 😉

  • #35440 Svar
   Hilde Kristin Strand
   Gjest

   Takk for svar! Og me har allereie fått medhald hos Sivilombodsmannen i at UiB driv ein ulovleg praksis mht tilsetjing, så det spørst om me må gå ein runde til.

   http://pahoyden.no/2015/11/uib-heldt-sokjarar-hemmeleg

Ser 2 svar tråder
Svar til: Behandlingstid for klage
Din informasjon: