Svar til: Mistanke om fusk i innstilling

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Mistanke om fusk i innstilling Svar til: Mistanke om fusk i innstilling

#34381
petimeteret
Gjest

Hei!

Før jeg kommenterer det du spør etter, synes jeg du oppfører deg noe uvanlig. Jeg forutsetter i det videre at du faktisk er spurt om å være referanse.

Man takker ikke ja til å være referanse for noen man ikke vil anbefale en arbeidsgiver. Som referanse skal du uttale deg om hvordan personen er. Om han har gjort god jobb de 6 månedene er din sak å uttale deg om. Om 6 måneders arbeide er nok prakis til å bli seniorrådgiver er ikke noe en referanse trenger å ta stilling til. Om du har kommentert det, er det helt greit at det ikke er tatt med i innstillingen.

I en stillingsannonse der man søker etter en seniorrådgiver i det offentlige pleier man å stille krav til utdannelse og erfaring. Bachelor med 6 måneders erfaring vil i de fleste tilfeller være altfor lite. Det avgjørende vil være hva som står i utlysningsteksten.

 

Du skriver at han ikke tilfredstiller 3 av 4 krav. Hvis dette er «skal» krav av typen  «Søker skal ha minst 5 års arbeidserfaring», har man ikke i det offenlige lov til å ansette vedkommende. I det offentlige har man ikke lov til å ansette personer som ikke tilfredstiller formalkravene. Får man ikke kvalifiserte søkere, så må man utlyse stillingen på nytt, eventuelt med justerte krav.

Dette er regler som enhver HR avdeling skal vite, men du kan gjøre dem oppmerksom på det om du er i tvil.