Svar til: Stillingsutlysning datterselskap kommunalt eigde selskap

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Stillingsutlysning datterselskap kommunalt eigde selskap Svar til: Stillingsutlysning datterselskap kommunalt eigde selskap

#30833
Nils E. Øy
Gjest

Svaret er i utgangspunktet ja, men det kan tenkes at selskapene likevel faller utenfor loven dersom de etter reglene i offentleglova §2 er utsatt for konkurranse fra private, på like vilkår. Framgangsmåte for å få klarlagt dette, er at du krever innsyn i en konkret sak eller dokument hos selskapet, og dersom de gir avslag,  så påklager du dette. Fylkesmannen vil da vurdere om selskap(ene) faller innenfor eller utenfor loven.