Stillingsutlysning datterselskap kommunalt eigde selskap

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Stillingsutlysning datterselskap kommunalt eigde selskap

Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #30830 Svar
   Lokaljournalist
   Gjest

   Hei!

   Eg lurer på korleis lovverket er når det kjem til utlysing av stillingar i selskap som er eigd av kommunale selskap?
   Her hjå oss eig kommunen 100 prosent av eit kraftsselskap, som igjen eig 90 prosent av eit breibandsselskap. Er det noko krav om at stillingar i slike selskap skal lysast ut?
   Gjeld offentleglova også for slike selskap?

   Takk for god hjelp!

  • #30833 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Svaret er i utgangspunktet ja, men det kan tenkes at selskapene likevel faller utenfor loven dersom de etter reglene i offentleglova §2 er utsatt for konkurranse fra private, på like vilkår. Framgangsmåte for å få klarlagt dette, er at du krever innsyn i en konkret sak eller dokument hos selskapet, og dersom de gir avslag,  så påklager du dette. Fylkesmannen vil da vurdere om selskap(ene) faller innenfor eller utenfor loven.

  • #30861 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Kravet om at stillinger skal lyses ut eksternt er i det offentlige primært en følge av kvalifikasjonsprinsippet – for at den best kvalifiserte skal kunne tilsettes må en ekstern søkermasse opplyses om stillingen.

   Generelt sett vil ikke kommunalt eide aksjeselskaper omfattes av begrepet «organ for stat eller kommune» i forvaltningsloven § 1 (men det skal foretas en konkret vurdering ut fra kommunens organisering, hvilke oppgaver som er lagt til selskapet, m.v.). Da vil heller ikke kvalifikasjonsprinsippet gjelde. Kvalifikasjonsprinsippet er imidlertid ofte tatt inn i kommunale tariffavtaler som selskapet kan være bundet av, og ofte er det også krav om ekstern utlysning i de samme avtalene.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Stillingsutlysning datterselskap kommunalt eigde selskap
Din informasjon: