Svar til: Oversikt over aksjeeiere tilbake i tid

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Oversikt over aksjeeiere tilbake i tid Svar til: Oversikt over aksjeeiere tilbake i tid

#30227
Daniel Laabak
Gjest

Hei, jeg kjenner ikke til dette, men på Altinns opplysningsside om «Aksjeeierbok» (https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/drive-bedrift/dokumentasjonsplikter/protokollpliktene/aksjeeierbok/ ), står følgende:

«<span style=»color: #000000; font-family: Verdana, ‘Lucida Grande’, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;»>Selskapet plikter å oppbevare opplysninger om tidligere aksjonærer i minst ti år. Disse opplysningene trenger imidlertid ikke å være en del av aksjeeierboken.»</span>

Dermed tolker jeg det dithen at dette ikke er offentlig hos selskapet.

Det ser imidlertid ut som at du kan be om innsyn i Aksjonærregisteroppgaven som selskapet har sendt (mulig via Altinn) til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet vil dermed være rett myndighet å be om innsyn hos, og Sivilombudsmannen har uttalt seg i sak 2014/1596 om innsynsretten i aksjonærregisteroppgaven (https://www.sivilombudsmannen.no/offentlighet-og-innsyn/innsyn-hos-skattedirektoratet-i-aksjonarregisteroppgaver-article3359-235.html ), hvor det endte med at den som bad om innsyn fikk innsyn, slik jeg forstår avgjørelsen.