Svar til: Skatteetaten og Arbeidstilsynets forskjellige offentlighetssyn

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Skatteetaten og Arbeidstilsynets forskjellige offentlighetssyn Svar til: Skatteetaten og Arbeidstilsynets forskjellige offentlighetssyn

#29364
Christer Alexander Jenson
Gjest

Arbeidstilsynets taushetsplikt omfatter «noens personlige forhold» og «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår», jfr. forvaltningsloven § 13.

Skatteetatens taushetsplikt omfatter «noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold», jfr. ligningsloven § 3-13 nr. 1. Bestemmelsen er betydelig uthulet gjennom reglene om offentliggjøring av skattelister, men er fortsatt ganske altomfattende.