Skatteetaten og Arbeidstilsynets forskjellige offentlighetssyn

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Skatteetaten og Arbeidstilsynets forskjellige offentlighetssyn

 • Dette emnet har 2 svar, 1 deltaker, og ble sist oppdatert 9 år siden av Christer Alexander Jenson.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #29319 Svar
   Håkon Okkenhaug
   Gjest

   Arbeidstilsynet og Skatteetaten jobber stadig tettere for å slå ned på svart arbeid, blant annet i restaurantbransjen. Etter en kontroll nylig ba jeg om innsyn i Arbeidstilsynets brev til de kontrollerte. Det fikk jeg, usladdet. Når jeg samtidig spør Skatteetaten (som kontrollerte personallister) om de kan fortelle om sine funn, viser de til taushetsplikten og kan ikke si noe om resultatet av sine kontroller på de seks navngitte restaurantene.

   Er det to forskjellige offentlighetslover vi snakker om, eller har Skatteetaten egne regler?

  • #29332 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Hei, med forbehold om at du også til Skatteetaten har krevd innsyn i dokument (offentleglova gir ingen rett til å kreve muntlige opplysninger), så er det samme INNSYNS-regler (offentleglova) som gjelder. Derimot har de to etatene har svært ulike regler for taushetsplikt. Arbeidstilsynet har i visse tilfeller også adgang til å publisere opplysninger som er vernet av taushetsplikt, mens ligningsloven antakelig har en av de strengeste bestemmelser vi har i Norge. Det mener jeg er grunn til å beklage, med tanke på problemene det skaper med å avdekke kritikkverdige forhold i forbindelse med korrupsjon m.v.

  • #29364 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Arbeidstilsynets taushetsplikt omfatter «noens personlige forhold» og «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår», jfr. forvaltningsloven § 13.

   Skatteetatens taushetsplikt omfatter «noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold», jfr. ligningsloven § 3-13 nr. 1. Bestemmelsen er betydelig uthulet gjennom reglene om offentliggjøring av skattelister, men er fortsatt ganske altomfattende.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Skatteetaten og Arbeidstilsynets forskjellige offentlighetssyn
Din informasjon: