Svar til: Innsynsrett

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsynsrett Svar til: Innsynsrett

#28126
Vegard Venli
Gjest

Da er vel herr Bue i ferd med å tøye grensene for avgrensing av innsynskravet, etter offentlighetsloven § 28, annet ledd:

«Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art. Dette gjeld ikkje når det blir kravd innsyn i ein journal eller liknande register».

Alle byggesaker for den siste måneden ville nok vært innenfor, men for de siste to årene befinner seg nok et eller annet sted i grenseland.

Imidlertid ser du av bestemmelsens annets punktum, at kravet til identifikasjon ikke gjelder når en krever innsyn i journal eller lignende register. En må nok kunne anta at herr Bue fullt ut vil ha krav på innsyn i en utskrift av vedkommende byggesaksarkiv, som viser en oversikt over alle byggesakene de siste to årene.

Med en slik liste for hånden, er det teoretisk sett ikke noe i veien for at herr Bue så benytter denne listen til å kreve innsyn i sak for sak, om nødvendig i alle byggesakene slik det opprinnelige ønsket vel var. Strengt talt kan ikke kommunen nekte å etterkomme innsynskravene, når de fremsettes separat på denne måten.

Personlig ville jeg imidlertid tenkt meg om før jeg tok teorien helt ut i praksis. Poenget med innsynsrettighetene er jo på ingen måte å plage det offentlige, men å gi den som ønsker innsyn, det innsynet vedkommende trenger for å ivareta sine interesser, enten det nå er som privatperson og grunneeier eller som journalist som undersøker saker og ting på vegne av fellesskapet.

Med andre ord; herr Bue gjør trolig klokt i å først be om listen over alle byggesaker de siste to årene, og identifisere hvilke av dem han tror er nødvendig for å ivareta sine interesser.