Svar til: Intern sakshandsaming

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Intern sakshandsaming Svar til: Intern sakshandsaming

#28050
Frode Grimelid
Gjest

OK, eg har bedt om grunngjeving. Det som er underleg er at dokument i same sjanger har vore opne tidlegare i den gjeldane saka. Same typen dokument har også vore heilt opne i ei tilsvarande sak.