Intern sakshandsaming

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Intern sakshandsaming

Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #28043 Svar
   Frode Grimelid
   Gjest

   Hei, blir nekta dokument utveksla mellom miljødir og miljø/klimadep, samt fiskeridir og kommunaldep, med grunngjeving i § 15, 1. ledd.

   Kor godt må dei grunngje at ei tilråding frå eit direktoratet bør haldast hemmeleg, til det beste for den interne avgjerda i departementet? Eg finn det underleg at ei tilråding ikkje toler dagens lys, og at ei offentleggjering kan skade den vidare sakshandsaminga.

  • #28047 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Hei – i utgangspunktet er det tilstrekkelig for å gi avslag på innsynskrav etter offentleglova at det skjer skriftlig og vises til unntakshjemmel, altså lov, paragraf og paragrafledd som gir plikt eller rett til å nekte innsyn (§ 31), men et korrekt avslag skal også inneholde opplysning om at merinnsyn (§ 11) er vurdert og om klagemulighetene (§ 32).

   Når det er vist til § 15 første avsnitt er den formelle henvisning til unntakshjemmel grei, men forutsetningen er at de dokumentene du har etterspurt virkelig dekkes av beskrivelsen i lovteksten. Derfor kan det være grunn til å be om nærmere begrunnelse.

   Etter et avslag kan du kreve en slik «nærmere begrunnelse», ved å vise til offentleglova § 31 andre ledd.

  • #28050 Svar
   Frode Grimelid
   Gjest

   OK, eg har bedt om grunngjeving. Det som er underleg er at dokument i same sjanger har vore opne tidlegare i den gjeldane saka. Same typen dokument har også vore heilt opne i ei tilsvarande sak.

  • #28055 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Hvis du kan påvise dette helt ut, er det neppe grunnlag for å hevde at unntak vil være nødvendig for å sikre forsvarlige interne prosesser!!

Ser 3 svar tråder
Svar til: Intern sakshandsaming
Din informasjon: