Svar til: Er dette unntaket etter loven?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Er dette unntaket etter loven? Svar til: Er dette unntaket etter loven?

#28046
Nils E. Øy
Gjest

Spørsmålet gjaldt rett til innsyn i beretning og regnskap i et kommunalt foretak (KF). Et dokument om dette var ført i journal som unntatt fra innsyn etter offentelglova § 14 om organinterne dokumenter.

Svaret er at det gjelder innsynsrett for beretning og regnskap i KF-virksomhet så snart de er godkjent av KF-styret. Dette er fastsatt i egen forskrift om kommune særregnskap. Når godkjennelsen er gjort, skal dokumentene sendes til kommunens sentralforvaltning for behandling i kontrollutvalg, formannskap og  kommunestyre, og dessuten til Kommunaldepartementet og Statistisk Sentralbyrå. I motsetning til det som gjelder for private selskaper, skal KF-regnskaper ikke sendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund,