Er dette unntaket etter loven?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Er dette unntaket etter loven?

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #27956 Svar
   Lars Rekaa
   Gjest

  • #28046 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Spørsmålet gjaldt rett til innsyn i beretning og regnskap i et kommunalt foretak (KF). Et dokument om dette var ført i journal som unntatt fra innsyn etter offentelglova § 14 om organinterne dokumenter.

   Svaret er at det gjelder innsynsrett for beretning og regnskap i KF-virksomhet så snart de er godkjent av KF-styret. Dette er fastsatt i egen forskrift om kommune særregnskap. Når godkjennelsen er gjort, skal dokumentene sendes til kommunens sentralforvaltning for behandling i kontrollutvalg, formannskap og  kommunestyre, og dessuten til Kommunaldepartementet og Statistisk Sentralbyrå. I motsetning til det som gjelder for private selskaper, skal KF-regnskaper ikke sendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund,

Ser 1 svar tråd
Svar til: Er dette unntaket etter loven?
Din informasjon: