Svar til: Unntatt offentlighet – men i realiteten offentlig kjent

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Unntatt offentlighet – men i realiteten offentlig kjent Svar til: Unntatt offentlighet – men i realiteten offentlig kjent

#27703
Nils E. Øy
Gjest

Hei. Beklager sent svar.

Jeg kan ikke riktig se hvordan det kan gjøres unntak for innsyn etter § 14 a, for det er en bestemmelse om at dokument eller del av dokument som inneholder endelig avgjørelse i en sak, IKKE kan unntas som organinternt (etter første ledd i paragrafen).

Er et dokument unntatt etter § 23 første ledd, er det i realiteten bare «utsatt innsyn». Når tiltaket som dokumentet omhandler er gjennomført, er det ikke lenger behov for unntak – og innholdet blir offentlig.

Men noen avgjørelse i forbindelse med at unntatt dokument er blitt kjent etter lekkasje i denne sammenheng kjenner jeg ikke, men det hender ofte at man får nei til behandling av en klage på innsynsavslag, dersom det er kjent at klageren allerede sitter på dokumentet, uansett årsak.