Vallokale

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16138 Svar
   Guro Vollen
   Gjest

   I kva grad har pressa adgang til vallokale?

   Ein journalist frå Vigga vart i dag sendt ut frå førehandsvallokale «av omsyn til veljarane». Heimel?

   Korleis skal kommunene organisera førehandsvalet, til dømes på institusjonane? Kva er kravet til avlukke/skjerming?

  • #17304 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Pressens adgang til forhåndsvalglokalene etter offentligrettslige regler er i praksis begrenset av valgloven §§ 8-4 og 8-5.

   Paragraf 8-5 fastslår forbud mot at uvedkommende får kunnskap om forbruk av stemmesedler, og forbud mot valgagitasjon. Dette innskrenker pressens bevegelsesfrihet innenfor valglokalet. Forbudet mot valgagitasjon kan medføre bortvisning av presse dersom pressen driver valgagitasjon. Paragraf 8-4 fastslår plikt for stemmestyret til å innrette valglokalene, herunder pressens ferdsel, slik at man ikke kan avsløre hva den enkelte stemmer på.

   I tillegg til dette kommer ordinær privatrettslig adgang – på en helse- eller sosialinstitusjon kan pressen bortvises fra området på samme vilkår som utenfor forhåndsvalgperioden (men det må tas en viss grad av hensyn til pressens rolle etter EMK artikkel 10).

   Forhåndsvalgets organisering og krav til avlukke/skjerming reguleres av valgloven § 8-4: http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-008.html#8-4

Ser 1 svar tråd
Svar til: Vallokale
Din informasjon: