Til den anonyme ridder

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Til den anonyme ridder

 • Emnet er tomt.
Ser 0 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16413 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Hvem du nå enn er – jeg håper inderlig resultatene av dine undersøkelser kommer offentligheten til gode, når du er ferdig. Vedkommende rådmann bør få gleden av å lese sine egne uttalelser på trykk. Foruten å være ulovlig, tilhører rådmannens syn på åpenhet, i norsk sammenheng, en annen tidsalder. Stå på videre!

   Til spørsmålsstiller, jeg tenker at innsynskrav må vurderes ut fra hva som står i loven. Selv om jeg jo forstår utgangspunktet ditt – nemlig at du opplever ubehag rundt det å utlevere det du opplever som «privat» informasjon til «utenforstående». Men spørsmålet du bør stille deg slik jeg ser det, er hva som står i norsk lov. Og umiddelbart kan jeg ikke helt slutte meg til en argumentasjon som en bloc konkluderer med at opplysninger om fagforeningstilknytning i seg selv er et taushetsbelagt forhold. Et anonymt innsynskrav skal som utgangspunkt håndteres på lik linje med med et innsynskrav fra en som identfiserer seg selv. Det er en direkte forlengelse av prinsippet om at innsynsretten tilkommer enhver.

Ser 0 svar tråder
Svar til: Til den anonyme ridder
Din informasjon: