Taushetsplikt i kommunale politiske organer

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Taushetsplikt i kommunale politiske organer

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16257 Svar
   Tormod Overland
   Gjest

   Rissa kommune skal vedta nytt reglement for saksbehandling i politiske organer i kommunen. I forslaget som ligger på bordet i dag står følgende tekst:

   «Når en sak drøftes for lukkede dører har representantene og andre som er til stede taushetsplikt om drøftingene».

   Jeg mener denne teksten er lovstridig og vil foreslå å bytte den ut. Har lest veiledning H-2112 B fra år 2000, men sliter også ut fra den med å finne en fornuftig formulering rundt dette med taushetsplikt i politiske organer. Kan offentlighetesutvalget gi gode eksempler på formuleringer for taushetsplikt og taushetsbelagte opplysninger for bruk i reglement for politiske organer?

  • #17866 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Dette var et av punktene vi kartla i offentlighetsutvalget i vårt arbeid med Åpenhetsindeksen. Etter alt fokuset denne rapporten fikk både nasjonalt, regionalt og lokalt er det skuffende at Rissa kommune er i ferd med å vedta et reglement som pålegger politikerne munnkurv langt ut over hva det er adgang til. Dette innebærer i praksis en innskrenking av de folkevalgtes ytringsfrihet. Godt du er observant og formodentlig sørger for å få bringe vedtaket til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, eventuell ved henvendelse til Sivilombudsmannen?

   Du spør om offentlighetsutvalget har gode eksempler på formuleringer til bruk i reglement for politiske organer? Jeg har forsøkt å lete blant de kommunene jeg som utvalgsmedlem kartla i forbindelse med Åpenhetsindeksen, men uten hell så langt.

   For bare noen uker siden siterte jeg imidlertid statssekretær Dag-Henrik Sandbakken på at Kommunal- og Regionaldepartementet vil vurdere å presisere og gjenta reglene i veilederen du nevner (Kommunal Rapports papiravis). I mellomtiden kan jeg ikke deg noe annet råd, enn å kreve at kommunen utformer sitt reglement i tråd med politikernes grunnlovsfestede ytringsfrihet. Med veilederen du sikter til som grunnlagsdokument bør ikke det være en komplett umulig oppgave.

   Som det går frem av veilederen, er ikke anledning til å pålegge politikere taushetsplikt om annet enn nettopp taushetsbelagte opplysninger. Og taushetsplikten må som kjent hjemles i lov. Så om man ønsker å reglementsfeste noe omkring dette, kunne man for eksempel vedta noe i retning av: «Dersom det blir vedtatt å lukke dørene med hjemmel i lovbestemt taushetsplikt, plikter de tilstedeværende å bevare taushet om taushetsbelagte opplysninger».

   Alle andre opplysninger, som IKKE er underlagt lovbestemt taushetsplikt og som a) enten fremkommer bak lukkede dører eller som b) går frem av et dokument som helt eller delvis er unntatt offentlighet, står den enkelte politiker i praksis fritt til å røpe og / eller uttale seg om. Dette i kombinasjon med en lokalavis som aktivt benytter seg av offentlighetsloven, vil i mange ulike sakstyper utgjøre et helt sentralt premiss for at allmennheten likevel skal kunne få innblikk i og debattere saker som angår dem og lokalsamfunnet.

   Supertips til lokalavisjournalister blir altså: Lukkes møtet? Har politikerne fått utdelt sakspapirer som er unntatt med hjemmel i alle andre hjemler i offentlighetsloven, enn § 13? Vel, da er det bare å ta en telefon til politikerne og kreve full rapport. Selvsagt kan de avstå fra å svare – noe de i enkelte tilfeller som folkevalgte også gjør klokt i. Men altså, ingen kan pålegge dem taushet.

  • #17864 Svar
   Tormod Overland
   Gjest

   Tror nok ikke det blir nødvendig å bringe denne saken inn for Fylkesmannen. Vi ønsker at Rissa skal være en åpen og raus kommune, så punktet om taushetsplikt vil utvilsomt bli endret i samsvar med loven når det behandles politisk i kommunestyret. Takk for fyldig svar, i år skal Rissa kommune høyere opp på åpenhetsindeksen enn i 2011.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Taushetsplikt i kommunale politiske organer
Din informasjon: