Tar veldig lang tid å få innsyn i dokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Tar veldig lang tid å få innsyn i dokumenter

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16154 Svar
   Sigurd Øfsti
   Gjest

   Hei.

   Jeg heter Sigurd Øfsti og jobber som journalist i Smaalenenes Avis der jeg dekker kommunen Hobøl i Østfold. Der opplever jeg at det tar veldig lang tid å få innsyn i dokumenter fra postlistene. For det første legger de ut listene flere uker etter dokumentene er sendt/mottat i kommunen. For det andre tar det igjen flere uker å få dokumentene tilsendt. Rundt en måned etter jeg har sendt innsynskravet pleier dokumentene så smått å komme til meg. Da er som regel innholdet i dokumentene ikke relevant for meg lenger. Noen dokumenter får jeg heller aldri. Har belyst problemet om at Hobøl er dårlig på offentlighet med en sak i avisen, men det er overhodet ikke tegn på bedring. Hva kan jeg gjøre for å få kommunen til å skjerpe seg? Har jeg noen pressmidler? Kan ikke se at det ligger noen konkert frist for utsending av dokumenter i offentlighetsloven.

   Har for øvrig også et annen problem ang offentlighet med samme kommune. I de fleste kommunestryremøter er det alltid tilleggssaker som ikke er lagt ut på forhånd, og som gis over bordet til representanene i møtet. Det er også en rekke tillegsopplysninger i form av notater og saksdokumenter som deles ut til kommunestyrerepresentanene, men ikke tilhørerne. Dette gjør det svært vanskelig å følge en del av sakene i møtet. Bryter dette med offentlighetsloven? Hvordan vil dere karakterisere Hobøl praktisering av prinsippene om åpenhet og offentlighet?

  • #17354 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   En kommune har ingen plikt til å legge ut journal på internett. Der er derfor heller ingen frist for når dette må gjøres.

   Kommunen har krav på seg til å lage en offentlig journal løpende. Sivilombudsmannen har uttalt

   (sak 94-2149):

   ?Sett ut fra de hensyn offentlighetsloven skal ivareta, er det åpenbart at normalkravet må være at journalføringen skjer fortløpende. Det er knyttet en vesentlig offentlig interesse til det å følge behandlingen av sakene, mens de behandles. Bare dersom offentligheten fortløpende blir orientert om (min utheving) forvaltningens arbeid – selvsagt med de begrensninger som følger av offentlighetsloven selv – vil offentligheten ha muligheter for å føre en debatt om og ha innflytelse på forvaltningens arbeid?.

   Sivilombudsmannen har ved flere anledninger uttalt at i en normalsituasjon skal et innsynskrav behandles i løpet av 1 til 3 dager. Det er ikke i loven satt noen absolutte krav. Enkle saker, som innsyn i journal, skal gå fort, men store krav i komplekse dokumenter kan det vare gode grunner til å bruke mer enn en uke på.

   Altså dersom du selv ber om innsyn i offentlig journal, bør du ha den i løpet av kort tid.

   Du har klagerett når du ikke får innsyn etter 1 uke. Klag på at du ikke har fått innsyn da. Selv om klagene skal rettes til kommunen, bør du underrette fylkesmannen om klagene, dersom kommunen ikke reagerer. Som klageorgan har ikke fylkesmannen bare plikt til å behandle selve innsynskravet, men også plikt til å rettlede kommunen dersom dens håndtering ikke holder mål.

   ????????????

   Et kommunestyre kan etter kommuneloven § 34 behandle saker som ikke står på sakslisten, dersom ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.

   Kommuneloven § 32.3: ?Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.?

   Det betyr at med en gang dokumentene leveres ut til representantene, oppstår det en plikt for kommunestyret å gjøre dokumentene tilgjengelig for allmennheten. Det vil i første omgang si å tilgjengeliggjøre en kopi til de tilhørere som er interessert i det.

   Kommunen har altså et forbedringspotensial med hensyn på praktisering av prinsippene om åpenhet og offentlighet.

   ?????????????.

   Justisdepartementet, som ?eier? offentlighetsloven bruker ikke sjelden, flere måneder på innsynskrav de også. Du er altså ikke alene med den type problemer.

  • #17352 Svar
   Felicia Øystå
   Gjest

   Min erfaring er at det hjelper å klage. Kommunen jeg dekker har skjerpet rutinene, og jeg får nå som regel svar samme dag. Selv om det er tidkrevende å klage hver gang, så gjør det – min erfaring er at det hjelper.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Tar veldig lang tid å få innsyn i dokumenter
Din informasjon: