Sladding av kommune

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Sladding av kommune

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #18758 Svar
   Robin Mortensen
   Gjest

   Hei!

   Fylkesmannen i Finnmark har en klagesak hvor en lærer skal ha vært fysisk med en elev på en grunnskole. Vi har fått delvis innsyn i saksdokumentene, og at navnet på lærer/elev/foresatte er sladdet er forståelig. Men også kommunen er sladdet. Finnes det noe ferdig argumentasjon mot dette?

   Fylkesmannen vil heller ikke viderebringe et brev fra oss til foresatte i saken, som jo offentlighetsloven åpner for, slik at taushetsplikten kan oppheves eller at vi i hvert fall kan komme i kontakt med dem. Fylkesmannen hevder klagesaken må være avgjort først, men det kan da ikke være riktig? Finnes det for øvrig et malbrev som kan sendes til foresatte hvor vi presenterer oss og vårt ærend?

   Og så lurer jeg på om det holder at de foresatte opphever taushetsplikten for å få innsyn? Det er jo en lærer her som også skal beskyttes.

   Innspill mottas med takk!

  • #19422 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Sladding av kommunen vil gjerne være begrunnet med at en identifikasjon av kommunen i praksis vil innebære identifikasjon av situasjonen og de involverte på grunn av små forhold. Det er jo da dette som eventuelt må tilbakevises.

   Etter offentleglova § 13 (3) har man krav på at en forespørsel om innsyn legges frem for den som har krav på taushet, såfremt taushetsplikten faller bort ved samtykke.

   Anførselen om at klagesaken må være avgjort først er i utgangspunktet ikke i tråd med offentleglova. Innsynsretten oppstår løpende. Unntaksvis kan man utsette innsyn til et senere stadium i saksbehandlingen etter de snevre reglene i offentleglova § 5. Vilkåret er at det er grunn til å tro at de foreliggende dokumentene gir et direkte misvisende bilde av saken, og at innsyn på grunn av dette misvisende bildet kan skade en klar samfunnsmessig/privat interesse.

   Læreren har i utgangspunktet ikke krav på taushetsplikt i denne saken, se Justisdepartementets rettleiar til offentleglova pkt. 6.2.3.2.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Sladding av kommune
Din informasjon: