Sivilombudsmannen og Kongen i statsråd

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Sivilombudsmannen og Kongen i statsråd

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16068 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   I et brev fra Sivilombudsmannen til Statsministerens kontor fra 19/5 står det:

   ?I forbindelse med behandlingen av en konkret klagesak, har ombudsmannen blitt gjort oppmerksom på saksbehandlingstiden av klager til Kongen i statsråd på avslag over innsyn fra et departement.

   En gjennomgang av de ti siste innsynssakene som er behandlet i statsråd viser at saksbehandlingstiden for å få behandlet en klage til Kongen i statsråd varierer mellom ca. fem uker og seks måneder. De fleste av sakene har tatt over fire måneder fra departementets avslag på innsyn ble fattet til saken ble endelig avgjort i statsråd. ?

   ?Ombudsmannen har kommet til at en generell undersøkelse av saksbehandlingstiden i innsynssaker etter offentleglova, og departementenes forberedelse før sakene behandles i statsråd, faller innenfor hans arbeidsområde. ?

   Jeg mener å huske at han ikke er den første som ser på dette:

   http://udoc.no/docs/ef0c21/?source=homepage

   Men hvem har sendt klagen til ombudsmannen?

  • #17080 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Godt spørsmål, jeg kjenner ikke til denne saken, men kanskje det er mulig å høre med Sivilombudsmannen? Veldig interessant!

Ser 1 svar tråd
Svar til: Sivilombudsmannen og Kongen i statsråd
Din informasjon: