Redaktøransvar

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16357 Svar
   M. K.
   Gjest

   Hvem har ansvar for innholdet i brev som blir lagt ut som fulltekstdokument på kommunenes postlister? Er det brevskriver eller kommunen som er ansvarlig hvis en person føler seg krenket av brevets innhold? Hvilken paragraf kan vi eventuelt bruke for å unnta slike brev?

  • #18382 Svar
   Daniel D. L.
   Gjest

   Hmm, kan jeg spørre om hva som er årsaken til at man føler seg krenket ?

   Årsaken må vel være utslagsgivende, kunne dokumentet vært unntatt pga. noens personlige forhold ?

   Hvis vi her snakker ærekrenkelser mv., må det jo være brevskriver som er ansvarlig for selve ytringen/påstanden, kommunen gjør jo tross alt bare det de skal – journalfører brevet (og evt. offentliggjør det).

   (dette er bare mine betraktninger, jeg er ingen jurist..)

  • #18380 Svar
   SiwH
   Gjest

   Det at noen kan føle seg krenket er ikke grunn nok alene til å unnta noe som helst. For eksempel kan Daniel DL skrive en e-post til kommunen, f.eks. som nabo til SiwH i en byggesak, og si at SiwH er en drittsekk. I følge flere jurister jeg har snakket med, er ikke slikt grunn til å unnta dokumentet fra innsyn. Det sier ingenting om SiwH, bare noe om Daniels syn på SiwH.

   Når det gjelder å legge ut slike meninger i fulltekst på nettsiden kan forholdet være noe annerledes. Sjekk siste setning i offentlegforskrifta § 7. Den sier at virksomheten skal redegjøre for kriterier for utvalget av dokumenter som publiseres. Der kan kommunen f.eks. ta med at dokumenter med potensielt ærekrenkende påstander ikke legges ut i fulltekst.

  • #18378 Svar
   Kristine Holm
   Gjest

   Jeg er litt i tvil om det er riktig forstå § 7(2) i offentlegforskrifta i retning av at de som journalfører kan bli holdt ansvarlige for innholdet i et brev. I forarbeidene til forskriften er bestemmelsen i § 7(2) forklart slik:

   «Etter tredje ledd skal organ som gjer dokument tilgjengeleg for ålmenta på Internett, opplyse kva for kriterium som ligg til grunn for utvalet av doku-ment. Føresegna har fyrst og fremst som føremål å hindre at det skal bli gitt inntrykk av at utvalet av dokument som ligg på Internett er uttømmande. Ved at det skal opplysast om kva for dokument som er valde ut til å liggje ute av dokument i saka hindrar ein dette. Opplysningane må gå tydeleg fram på nettsidene der ein finn dokumenta. Det skal ikkje stillast strenge krav til kriteria for utvalet av dokument som er gjorde tilgjenge-lege på Internett, og eit organ står fritt til å bestemme at nokre dokument skal gjerast tilgjengelege på Internett, medan andre ikkje skal det.».

   Utgangspunktet må være, som første innlegg skriver, at det er den som har skrevet brevet som er ansvarlig for ytringen. Etter straffelovens § 254 gjelder ikke ansvar for ærekrenkelser de som kun har bidratt til teknisk distribusjon eller fremstiling av skriftet.

   Ansvarsfrihet forutsetter selvsagt at organet som journalfører ikke har begått egne lovbrudd ved utlegg, dvs. lagt ut taushetsbelagte opplysninger eller opplysninger som strider mot opphavsretten (og opplysninger som er ærekrenkende etter straffeloven vil vel fort havne i kategorien taushetsbelagt info).

Ser 3 svar tråder
Svar til: Redaktøransvar
Din informasjon: