Privatperson med unntatt rapport

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Privatperson med unntatt rapport

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16116 Svar
   journalist
   Gjest

   En tipser sitter på en viktig rapport mottatt i en lukket kommunal komite, men vil ikke dele den lenger da han så den var unntatt offentlighet.

   Kan han holdes til loven som privatperson? Hvilke argumenter kan jeg bruke for å overtale ham?

  • #17230 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Er du sikker på at han har mottatt dette som privatperson? Det vil si at han ikke er komitemedlem eller har mottatt dette i en annen egenskap enn av å være privatperson?

   Er du sikker på at han ikke har signert en taushetserklæring eller lignende?

   Hvis det overstående er tilfelle og han ikke på noen måte er part i saken så er en av følgende tilfelle:

   ? Noen har lekket opplysninger til ham som er unntatt offentlighet.

   ? Dokumentet er ikke unntatt offentlighet (lenger). At et dokument er merket unntatt offentlighet har ingen betydning. Det er det reelle innholdet som avgjør det.

   Hvis noen har lekket til ham, kan jo han ønske å beskytte sin «kilde»?

   Hvis han har mottatt dette i egenskap av privatperson er han ikke bunden av at det står unntatt offentlighet på dokumentet. Er han ikke på noen måte en part i saken, er han selv en del av den «offentligheten» som dokumentet skal være unntatt?

  • #17228 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Hei.

   Det første jeg synes du skal gjøre, er å selv be om innsyn i dokumentet. Klag når avslaget kommer.

   Dernest skal du bruke to argumenter for å overtale lokalpolitikeren.

   Det første og sterkeste er at Kommunaldepartementet har uttalt ikke et kommunestyre i landet har anledning til å lage regler som instruerer folkevalgte til å bevare taushet om annet enn taushetsbelagte forhold. Uten å bli for teknisk er det altså slik at enhver folkevalgt står fritt til å gi ut alle opplysninger han vil, så lenge de ikke er underlagt taushetsplikt i henhold til offentleglova § 13. For andre alle andre hjemler står altså den folkevalgte fritt, og kan ikke straffes.

   Se departementets Publikasjonsnummer H-2112 punkt 5.5.:

   «I mangel av underordningsforhold og lovregler om instruksjonsadgang er konklusjonen at denne gruppen ikke kan instrueres til taushet. Det er med andre ord bare i tilfeller hvor taushetsplikten følger av lov, at de folkevalgte strafferettslig sett er bundet. På spørsmålet om kommunestyret, eller andre organer på dettes vegne, skal kunne gi de folkevalgte en bindende instruks om taushetsplikt, blir svaret altså nei. Det ville i så fall kreve en langt klarere og mer presis hjemmel enn den vi har i dag».

   Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2000/publikasjonsnummer-h-2112/5.html?id=279025

   Det andre argumentet som dessuten også er relevant dersom hele eller deler av dokumentet vedkommende sitter på er taushetsbelagt, er at du gjennom presseetikken er pålagt et strengt krav til kildevern. Dersom forutsetningen for at han deler opplysningene med deg er at du ikke røper han, beskytter du han som kilde.

   Til sist går det jo an å underdramatisere det å lekke opplysninger til pressen. Dersom det er slik du sier, at rapporten er viktig for allmennheten, er det faktisk viktig for demokratiet at han lekker. Denne sikkerhetsventilen har da også vært en forutsetning for svært viktig journalistikk i mange saker.

   Jeg skrev for eksempel nylig en sak som etter mitt syn er vesentlig, og der tilgang på taushetsbelagt informasjon var en viktig forutsetning: http://kommunal-rapport.no/artikkel/sluttet_etter_eget_onske_og_beholdt_direktorlonnen

   Lykke til videre. Til sist kan nevnes at jeg gjerne mottar en lenke til saken din dersom den blir publisert.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Privatperson med unntatt rapport
Din informasjon: