Plikt til å personlig hente kopi av innsy på bestemt dato og tidspunkt?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Plikt til å personlig hente kopi av innsy på bestemt dato og tidspunkt?

Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #36207 Svar
   Martin Nordbø
   Gjest

   Har vært i kontakt med et offentlig eid foretak (vi er begge enige om at dem er underlagt offentlighet loven)

   Det virker på meg som dem ikke mottar veldig mange innsyn forespørsler i løpet av året, så etter noen eposter frem og tilbake, hvor jeg informerte om kravene som offentlighetsloven fastsetter, har jeg nå fått delvis innsyn i en anbuds kontrakt. Men det står i vedtaket at jeg må møte på et bestemt dato og klokkeslett for å få utlevert innsyns kopien. Kan dem kreve det? Jeg har ikke opplyst annet en fornavn og etternavn (og det finnes det veldig mange som heter) så i praksis er jeg ganske anonym, noe jeg ønsker av diverse legitime årsaker.

   Men altså kan dem kreve at jeg henter kopien på et bestemt dato og klokkeslett, vil ikke det både stride mot muligheten for å være anonym, samt være særdeles vanskelig for meg, da jeg lant annet må reise et godt stykke da. Kan jeg kreve å få den tilsendt pr post evt e-post.
   Den er jo sladdet så kan ikke se muligheten for noe personvern grunn heller

  • #36208 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Hei – nei, du har helt rett i at denne virksomheten ikke kan kreve at du skal møte personlig, på gitt sted og tidspunkt for å få utlevert kopi. Du har krav på å få den tilsendt elektronisk på epost.

   I Justisdepartementets veileder til offentlighetsloven står det på side 32:

   «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein
   ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

   Du bør vise til dette og varsle at hvis ikke innsynskravet gjennomføres, vil du klage på et innsyn er nektet.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Plikt til å personlig hente kopi av innsy på bestemt dato og tidspunkt?
Din informasjon: