Petimeterets undersøkelse av klageetterslep i departementene

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Petimeterets undersøkelse av klageetterslep i departementene

 • Emnet er tomt.
Ser 0 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16295 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Petimeteret ba om innsyn hos alle departementer i innsynsklagesakene (inkludert krav om utvidet begrunnelse) mot dem selv eller mot underordnet organ de hadde kjent til i minst 2 måneder og som ikke var avsluttet pr 11. desember. Kravet ble sendt 11. desember, og det betyr at de skulle ha kjent til saken den 11. oktober. Jeg er ikke helt ?nøytral? fordi jeg har klager ute selv. Jeg har ikke lest alle innsynsklagene grundig, kun de som vekket min oppmerksomhet. Resultat:

   1. LMD, KRD, SD og SMK oppga at de hadde ingen slike klager.

   2. FD oppga at de hadde ingen slike saker. De måtte bruke lang tid på å finne ut det fordi de ikke har noe system for oppfølging av at slike saker ikke tar ugrunnet lang tid.

   3. AD, BLD, KD Og FKD oppga at de hadde en slik sak hver.

   4. SD og JD oppga at de hadde ingen slik sak. Det er bekymringsfullt, da jeg kjente en slik sak.

   5. FIN har en slik sak. Kravet går ut på hvilken informasjon en fagforening har krav på i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2010. Den er altså over et år gammel og at saken ikke er avgjort kan ha påvirket viktige spilleregler i arbeidslivet.

   6. JD oppga først at de hadde to slike saker, men konkluderte med at de hadde en. Jeg fikk innsyn i den saken. I tillegg hadde de en sak som de ikke oppga som var et halvt år gammel og med mye rot.

   7. NHD oppgir at de har tre.

   8. HOD oppga at de hadde to slike saker. Jeg kjente en tredje (Min). HOD hadde berettiget i klagesaken gitt underordnet organ beskjed om å behandle kravet på nytt. De mente vel at de ikke hadde noe ansvar for fremdrift i klagesaken, så lenge klagesaken ligger i underordnet organ?

   9. MD oppga at de hadde fire.

   10. UD og OED har signalisert at de trenger tid til begynnelsen av januar på å gi svar fordi de mener at innsynskravet er omfattende. Jeg kjenner nå en sak hos hver. Jeg synes det var artig å bli kontaktet av en journalist som var blitt forespurt av OED om han ville trekke en klage, fordi saken var avgjort.

   11. KUD de har nå brukt over en måned uten å gi lyd i fra seg. De kunne i det miste ha signalisert at de trenger lengre tid.

   12. FAD oppga at de hadde 7. Reelt sett var det flere, men siden samme klager hadde flere i samme periode, er de slått sammen til en klagesak. To av sakene var over et år. To av sakene var fra 8 måneder til 1 år. Tydelig at klagerne er frustrerte over manglende tilbakemeldinger. Men det var positivt at jeg fikk innsyn i alle sakene etter bare 7 arbeidsdager, selv om det ble mye dokumentasjon.

   Analysen tar dere dere av.

Ser 0 svar tråder
Svar til: Petimeterets undersøkelse av klageetterslep i departementene
Din informasjon: