partsinnsyn

Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16050 Reply
   ani
   Gjest

   Er det noen som vet (med lovhenvisning) om hvor lang tid Fylkesmannen kan bruke på å behandle klage på manglende svar fra underinstans?

   Jeg har krevd innsyn fra et fovaltningsorgan, dvs partsinnsyn.

   Dette er 3 sider, så det er ikke omfattende. Jeg har soleklart krav på innsyn. Jeg har ikke fått svar, og har klaget.

   Jeg har videre klaget til fylkesmannen, men hvor legne må jeg vente på svar fra fylkesmannen før jeg kan klage til siviliombudsmanne på manglende svar?

  • #17020 Reply
   Nils E. Øy
   Gjest

   Hei, du skriver ikke noe om hvor lenge det er siden du ba om innsyn..

   Det er ingen lovbestemt frist for når det skal svares. Ber du om innsyn er anbefalingen (fra Justisdepartementet og Sivilombudsmannen) at det helst skal svare samme dag eller senest innen tre virkedager.

   Får du ikke svar innen fem virkedager etter at de har mottatt kravet ditt, kan du likevel klage – og det virker som det er det du har gjort. Fylkesmannen (eller andre klageinstanser) har ingen lovbestemt frist for å ta opp eller besvare saken, men det er god forvaltningsskikk å bekrefte mottakelsen eller eventuelt gi et foreløpig svar, der det antydes hvor lang tid behandlingen vil ta.

   Behandlingstiden kan ta fra en til flere uker, i de verste tilfeller månedsvis. Skal du klage til Sivilombudsmannen på sen saksbehandling må det i alle fall dreie seg om flere uker, eller gjerne måneder.

  • #30392 Reply
   Trygve W. Moxness
   Gjest

   Forvaltningsloven § 11 a

Ser 2 svar tråder
Svar til: partsinnsyn
Din informasjon: