offentlighet, åpne møter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål offentlighet, åpne møter

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16102 Svar
   inger johanne bjørnstad
   Gjest

   Hvis 8 av 9 medlemmer eller alle medlemmer av et politisk utvalg møtes og drøfter en konkret sak, er dette da et offentlig møte?

  • #17190 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Kommuneloven § 31 fastslår at enhver har rett til å overvære møter i folkevalgte organer. Denne rettigheten har to eksplisitte og en implisitt vilkårskomponent:

   – Det må være et møte

   – Møtet må bestå av folkevalgte

   – Møtet må ha organets saksbehandling som formål

   Møtebegrepet er et funksjonelt begrep, ikke et formelt. Det spiller altså ingen rolle hva det kalles, det er hva som skjer i møtet og hvem som deltar som teller. Sivilombudsmannen har i sak SOM-2010-2939 definert det slik:

   «Ombudsmannen mente at en sammenkomst i et folkevalgt organ var et møte i lovens forstand når det er fastsatt på forhånd at medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle. «

Ser 1 svar tråd
Svar til: offentlighet, åpne møter
Din informasjon: