Offenleglova

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16042 Svar
   Martin Balsvik
   Gjest

   Peder Ås eier en eiendom som grenser til tomten der Stiftelsen Utkanten tennis ønsker å bygge hall. Peder er sterkt i mot planene, da han frykter at hallen vil ta all hans utsikt mot fjorden, og at trafikk til og fra hallen vil medføre mye støy. Kan Peder kreve Stiftelsen Utkanten tennis om å få innsyn i deres saksdokumenter?

   Er stiftelser som mottar spillemidler underlagt offentleglova ?

  • #16989 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Ei stifting er underlagt offentleglova viss eit offentleg organ oppnemner meir enn halvparten av styremedlemma i stiftinga. Kor stiftinga sine midler kjem frå er ikkje relevant.

   Viss Utkanten tennis hadde vore ei foreining kunne Peder Ås, viss han var medlem, kravd at styret gjorde rede for saka på årsmøtet.

   Stiftelsestilsynet kan krevja gransking av stiftinger etter stiftingslova § 59. Men det vonar eg ikkje er særleg aktuelt her.

   Peder Ås vil kunne krevje innsyn i kommunens saksdokument om bygginga, og som nabo hev han krav på nabovarsel.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Offenleglova
Din informasjon: