Møtereferater

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16206 Svar
   Jan Erik Hæhre
   Gjest

   Hvor kan jeg finne regler om møtereferater? Når f. eks. kommunen og Vegvesenet har møter med private, hva slags regler gjelder for føring av referater? Dette er innspill i en pågående prosess som skal ende ut i en reguleringsplan for en helt ny veg.

  • #17608 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Etter det jeg vet står det ikke eksplisitt i noen lov at det skal føres møtereferat, men det følger av forvaltningsloven § 11 d (2) en plikt til å nedtegne eller protokollere «nye opplysninger eller anførsler av «betydning for avgjørelsen av saken». Dette, sammen med hensynet til notoritet (etterprøvbarhet) av saksbehandlingen i forvaltningen, tilsier at det gjelder en plikt til å føre referater under denne type møter som du beskriver. Referatene skal behandles som andre saksdokumenter i forvaltningen, dvs. de skal journalføres og er underlagt innsyn etter offentlelglova.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Møtereferater
Din informasjon: