Møtereferat idrettslag

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Møtereferat idrettslag

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16085 Svar
   Geir Roger Engebretsen
   Gjest

   Hallo.

   Har jeg rett på å se møtereferater fra styremøtene i min sportsklubb??

   Jeg vet det vil bli bråk når jeg spør om dette og trenger derfor dokumentasjon for å vise mine rettigheter når det gjelder dette.

   Ser frem til snarlig svar på mail.

   Geir Roger Engebretsen.

  • #17138 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   For et spesifikt svar må du lese foreningens vedtekter. Siden det her er snakk om et idrettslag kan man som regel trygt gå ut fra at vedtektene er bygget på NIFs lovnorm for idrettslag.

   NIFs generelle vedtekter (noe de arrogant kaller «NIFs lov» ) har som utgangspunkt at NIF alltid har innsynsrett i underordnede idrettslag, jfr. NIFs lov § 2-3.

   NIFs lovnorm for idrettslag inneholder ingen rettigheter for det enkelte medlem mtp innsyn i foreningens dokumenter. Årsmøtet skal behandle styrets årsberetning, jfr. lovnormens § 15 (1) (4), og årsmøtet kan vedta å kreve fremlagt referater i egenskap av å være overordnet styret, jfr. lovnormens § 13 (1).

   Det finnes derfor ingen generell hjemmel du kan benytte deg av for å få innsyn i de dokumentene du ønsker. Det finnes spesielle hjemler – tvisteloven åpner f.eks. for at du kan få innsyn i dokumenter hvis de er relevante for en rettssak du har mot idrettslaget – men du har ikke beskrevet situasjonen nok til at jeg kan si noe om hvilke hjemler som er relevante.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Møtereferat idrettslag
Din informasjon: