Møteoffentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Møteoffentlighet

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16168 Svar
   Camilla Bjørheim
   Gjest

   Kan et politisk utvalg lukke et møte der politkerne skal bestemme hvem som skal tildeles kommunenes kulturpris?

   I aktuelle kommune sier de møte lukkes «jf Kommuneloven § 31.3 der det heter at

   ?Kommunerådet bestemmer selv om deres møter skal være åpne, såfremt § 31

   ikke er til hinder for åpenhet?.

  • #17414 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   I aktuelle kommune sier de møte lukkes «jf Kommuneloven § 31A.3 der det heter at

   ?Kommunerådet bestemmer selv om deres møter skal være åpne, såfremt § 31

   ikke er til hinder for åpenhet?.

   § 31.1 setter problemstillingen i § 31A.3 på hodet. Den gir deg rett til å overvære møtet. Det at du har rett til å være på møtet er et hinder for å lukke møtet.

   § 31.2 til § 31.5 gir unntak fra din rett til å overvære møtet. I dette tilfelle er det bare § 31.5 som er relevant. ? 5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.?

   Det betyr at vurderingen som skal gjøres i dette tilfelle er en vurdering etter offentlighetsloven. Det betyr igjen at de må kunne referere til hjemmel i offentlighetsloven for å stenge møtet. Kan de ikke det, kan de ikke stenge møtet.

   Prisutdelinger skjer på forskjellige måter. Noen offentliggjør prisen med en gang det er bestemt hvem som skal ha den. Andre vil gjennomføre seremonier eller lignende der det er et poeng med spenningen om hvem som vinner prisen.

   I det siste tilfelle vil jeg anta at bestemmelsene om utsatt offentlighet ( OFFL § 5) og OFFL § 26.2 kan brukes for å lukke møte.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Møteoffentlighet
Din informasjon: