LØPENDE INNSYN I DOKUMENTER

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål LØPENDE INNSYN I DOKUMENTER

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16276 Svar
   Gunnar Johnsen
   Gjest

   Har fått innsyn i 3 stk møtereferater vedr. et større skoleprosjekt. Måtte klage til Fylkesmannen da kommunen nektet innsyn. Prosjektet går videre og det produseres nye møtereferater. Kommunens ordfører og rådmann nekter meg innsyn i de nye referatene. Hva gjør jeg i slike tilfeller? Må jeg fortsatt klage til Fylkesmannen for hvert enkelt møtereferat framover, noe som synes mer enn tåpelig?

  • #17994 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Det er faktisk slik at selv om noen møtereferat i en sak ikke er unntatt offentlighet, så kan andre være det. Det betyr at en avgjørelse på et dokument ikke får direkte virkning på et annet dokument.

   Oppgir kommunen en hjemmel for å unnta dokumentene? Det er de pliktige til å gi, se offentlighetslovens §31. Er det den samme begrunnelsen som forrige gang?

   Du kan be om utvidet begrunnelse, se offentlighetslovens §31, og samtidig vise til den forrige avgjørelsen fra fylkesmannen. Det kan hjelpe, dersom kommunen er litt seriøs. Men er den useriøs med hensyn på innsyn kaster du fort bort 14 dager på det.

   Ikke se bort fra effekten av å klage på omtrent det samme flere ganger. De synes det er tåpelig å måtte gjøre det. Har ikke kommunen bedre grunner enn forrige gang, vil også fylkesmannen synes det er tåpelig. Og gir fylkesmannen medhold hver gang, kan det bli flaut for ordfører og rådmannen. Det har hendt at ordfører har fått kritikk av motstandere i kommunestyret fordi de får mange slike klager.

Ser 1 svar tråd
Svar til: LØPENDE INNSYN I DOKUMENTER
Din informasjon: