Låst rådhus

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16074 Svar
   Frank G. Stenersen
   Gjest

   Hei! Her på Bømlo har vi støtt på en noe underlig problemstilling. På grunn av behovet for bl.a arbeidsro, har administrasjonen i Bømlo kommune stengt dørene til rådhuset. For å få adgang forbi kundetorget må vi presentere oss selv og ha en avtale på huset.

   Vi opplever dette som problematisk særlig med tanke på kildevernet.

   Har kommunen rett til å identifisere og journalføre journalister og deres gjøren og laden som en forutsetning for å slippe pressen inn i et offentlig bygg?

  • #17108 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Generelt sett står offentlige myndigheter i samme stilling som privatpersoner når det gjelder utøvelse av eiendomsretten, inkludert det å fastsette bestemmelser for å forhindre uønsket adgang til bygget.

   Begrensningene ligger her for det første i i at man ikke kan begrense adgangen til bygget på en slik måte at innbyggerne ikke får den adgangen til kommunens tjenester som de har krav på, og for det andre i at saksbehandlingen som fører til beslutningen om begrensning må ha vært forsvarlig.

   Sivilombudsmannen har også lagt til grunn i en sak om utestenging fra kommunal svømmehall (via eierrådighet, sak 2009/216) at det må være forholdsmessighet mellom det man ønsker å oppnå og det man iverksetter for å oppnå dette.

   Mulige angrepsvinkler i en klage til Sivilombudsmannen vil da være:

   – Mangelfull saksbehandling, kommunen har ikke kartlagt omfanget av problemet eller mindre inngripende alternativer

   – Manglende forholdsmessighet – mindre inngripende alternativer finnes, og det er rimelig å ta dem i bruk

   Som den store hovedregel vil imidlertid adgangskontroll være forholdsmessig, bl.a. med hensyn til brannvernkontroll (oversikt over hvem som er i bygget), sikkerhet – personal- og arkivmessig, og – som anført av kommunen – arbeidsro for saksbehandlere. Pressen står ikke i noen særstilling med tanke på disse formålene. Jeg har ikke klart å finne noen praksis på hvordan kildevernhensyn slår ut.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Låst rådhus
Din informasjon: