Kontrollutvalg og lukking av møter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kontrollutvalg og lukking av møter

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16205 Svar
   Dag Kessel
   Gjest

   Hei, kontrollutvalget i Østre Toten har gjort flg vedtak, se nedenfor. Har de hjemmel for å lukke møter hvis de tror «det vil fremkomme opplysninger som ville vært unntatt offentlighet etter offentlighetsloven dersom de hadde stått i et dokument»?

   «Eventuell lukking av møter følger samme regler som for øvrige utvalg. Dette betyr i praksis at møter lukkes i tråd med kommunelovens § 31. Dette vil gjelde saker som omfatter lovbestemt taushetsplikt, personalsaker, hensynet til personvernet, eller når hensynet til tungveiende offentlig interesser tilsier det og det i møtet vil komme frem opplysninger som ville vært unntatt offentlighet etter offentlighetsloven dersom de hadde stått i et dokument.»

  • #17606 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Hei!

   De siterer jo bare fra kommuneloven § 31(5):

   «Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument. «

Ser 1 svar tråd
Svar til: Kontrollutvalg og lukking av møter
Din informasjon: