Klageinstans for fylkesmennene

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Klageinstans for fylkesmennene

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16153 Svar
   Inger
   Gjest

   Jeg har bedt om innsyn i en rapport fra tilsyn med helsetjenesten i en kommune. Innsyn er bestilt via OEP til Fylkesmannen. Imidlertid kommer det ikke noen respons, tross gjentatte purringer. Jeg vil klage, men vet ikke hva som er riktig mottaker av en slik klage. Kommunal- og regionaldepartementet eller Helse- og omsorgsdepartementet, kanskje?

  • #17350 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Hei!

   Utgangspunktet for klage etter offentlighetsloven er at klagen sendes det organ som behandlet(skulle ha behandlet) innsynskravet i første instans, altså den aktuelle fylkesmann. Da skal denne behandle saken på nytt, før den sendes klageorganet. Du trenger derfor ikke vite hvem som er klageorgan.

   Noen ganger mister man troen på at førsteinstansen vil håndtere saken på en god måte og tar derfor opp saken direkte med klageorganet.

   Fornyings- andministrasjons- og kirkedepartementet er administrativt overordnet fylkesmennene og vil som utgangspunkt være klageorgan også i innsynssaker.

   I fagsaker er fylkesmennene underlagt fagdepartementene. Klageorgan i fagsaker, er fagdepartement. Klageorgan ved innsynskrav i fagdokument, vil også være fagdepartement.

   I denne saken vil jeg anta klageorganet er Helsedepartementet

  • #17348 Svar
   Arkivaren
   Gjest

   Har du ikke fått svar innen fem virkedager, kan du automatisk ta det som en klage og den fremmes til den som ha fått innsynskravet. Det er de som skal forberede klagen for rette vedkommende. Du skal ikke sende klagen til klageorganet.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Klageinstans for fylkesmennene
Din informasjon: