Kan jeg være anonym?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kan jeg være anonym?

 • Emnet er tomt.
Ser 5 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16093 Svar
   Mr X
   Gjest

   Har søkt om innsyn hos en kommune, men får til svar at jeg må opplyse fullt navn og adresse før jeg får innsyn.

   Ser det ikke ligger noen klagebrev på dette. Er det fordi jeg faktisk MÅ fortelle hvem jeg er? Hvordan klager jeg på dette?

  • #17170 Svar
   Trykk Leif
   Gjest

   Sitat fra veilederen til Offentleglova:

   «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når

   ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

  • #17168 Svar
   Trykk Leif
   Gjest

   Klagen sender to til kommunen. Klipp inn sitatet.

   Hvis de ikke gir seg,send klagen til fylkesmannen.

  • #17166 Svar
   Byråkraten
   Gjest

   Alle kan kreve innsyn jf. offl. § 3 andre bokstav. I tillegg kan de ikke kreve at du oppgir adresse for å sende deg dokumentene – en vanlig taktikk for å sørge at du avslører hvem du er – da offl. § 30 andre bokstav er soleklar på at du kan kreve elektronisk kopi.

  • #17164 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Men vær så snill, kjære alle sammen, forvalt rettigheten med klokskap!

   Ja, jeg av alle er prinsipielt sett tilhenger av anonym innsynsrett. Enten er opplysninger offentlige – og da hører de allmennheten til – eller så er de det ikke. Offentlige opplysninger er tilgjengelige for enhver og det er en naturlig forlengelse av offentlighetsprinsippet og demokratiet at man skal kunne kreve innsyn anonymt.

   Imidlertid. Historien er full av eksempler på at det kan ha konsekvenser om rettigheter «overbrukes». Et eksempel var den geniale personen som kom på ideen å kreve innsyn i alle lønnsslippene til ansatte i Justisdepartementet. Vips, så fikk vi § 25 fjerde ledd – uten høring. Tusen takk..

   Offentleglova skal snart evalueres og vi har en blåblå regjering. Please, please, please bruk rettighetene med klokskap ….. Og er det viktig for dere å være anonyme, lag heller en konto av typen «Harald Nilsen», enn mer provoserende varianter som «rosa helikopter» ….

   Bare en bønn fra en journalist som verdsetter innsynsrettighetene svært høyt, og som bruker svært mye av både arbeidstid og fritid på å drive feltet fremover, og for å sikre et så åpent og transparent samfunn som over hodet mulig.

  • #17162 Svar
   Harald Nilsen
   Gjest

   Det er ikke alle eksempler jeg synes er like gode.

Ser 5 svar tråder
Svar til: Kan jeg være anonym?
Din informasjon: