Jaja

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16289 Svar
   Sam Spade
   Gjest

   En e-post hitsettes(etter fjerde gangs purring):

   Fra:

   «Sam Spade»

   Til:

   «*** *» <*.***@jbv.no>

   Kopi:

   postmottak@jbv.no

   Først må du lese offentlighetsloven med tilhørende veileder. Der står det ingenting om at det du spør om kan kreves før innsyn, snarere tvert om. Fra veilederen :

   8.1.1 Innledning

   Offentlighetsloven pålegger forvaltningen en plikt til å gi innsyn i

   dokumenter dersom dette kreves. Loven stiller ikke opp noen plikt

   for forvaltningen til å gi innsyn i dokumenter av eget tiltak.

   Offentlighetsloven stiller ingen krav til innsynskravets form eller inn-

   hold. Et innsynskrav kan framsettes muntlig, skriftlig, ved e-post,

   over telefon eller på annen måte. Det er også mulig å framsette et

   innsynskrav anonymt.

   så jeg ber om at dokumentet oversendes. Vennligst opplys om hvorvidt det er vurdert meroffentlighet.

   — Den tor 2012-02-09 skrev <*.***@jbv.no>:

   Fra: *** *<*.***@jbv.no>

   Emne: 201101538-4 – Sam Spade – Innsynsbegjæring plan- og utredningsprogrammet for 2012

   Til: «Sam Spade»

   Dato: Torsdag 9. februar 2012 13.57

   Før vi vurderer innsyn ønsker vi mer informasjon om hvem du er, hvem du representerer og hva du skal bruke dokumentet til.

   Mvh

   * ***

  • #18046 Svar
   Julenissen (seksjon for uhjemlede ønsker).
   Gjest

   Før vi vurderer innsyn ØNSKER vi mer informasjon om hvem du er, hvem du representerer og hva du skal bruke dokumentet til.

   Nesten så man blir fristet til å svare:

   Jeg er julenissen og skal bruke opplysningene til å oppfylle andres ønsker. Men før jeg vurderer å oppfylle deres ønske (om å få vite hvem jeg er) krever jeg å få innsyn i dokumentene (jf veileder til offentlighetsloven).

   Mvh S.S. aka Julenissen

Ser 1 svar tråd
Svar til: Jaja
Din informasjon: