Interkommunale selskaper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Interkommunale selskaper

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16225 Svar
   Sølvi Valland
   Gjest

   Er interkommunale selskap (IKS) underlagde offentlegheitslova? Skal dei føra postjournal?

  • #17700 Svar
   petimeteret
   Gjest

   hei!

   Utdrag fra offentleglova:

   § 2. Verkeområdet til lova

   Lova gjeld for

   a) staten, fylkeskommunane og kommunane,

   b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift,

   c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og

   d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet.

   Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. For verksemder som etter offentleg oppkjøp eller liknande kjem inn under bokstavane c eller d, gjeld lova frå og med fjerde månadsskiftet etter den månaden da vilkåra vart oppfylte.

   …………………

   Svaret er altså ja, dersom de ikke har for stor andel av virksomheten i direkte konkurranse med private.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Interkommunale selskaper
Din informasjon: