Innsyn søkerliste til adm.dir-stilling i offentlig eid selskap

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn søkerliste til adm.dir-stilling i offentlig eid selskap

 • Emnet er tomt.
Ser 0 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16268 Svar
   Øystein Meland
   Gjest

   Jeg har fått avslag på begjæring om innsyn i et offentlig eid, vertikalt integrert kraftselskap, med ref til Offentleglova §2 (konkurranseutsatt virksomhet).

   Selskapet er ikke organisert som konsern, og har fluktuerende andel av omsetning og overskudd fra den konkurranseutsatte virksomheten. I 2010 var konkurransutsatt virksomhet lik tilsvarende ca 70 prosent av inntektene, mens det i 2009 var snakk om ca 60. Graver jeg langt nok tilbake i regnskapene vil jeg sikkert finne tall som er enda lavere for den konkurranseutsatte delen.

   Vil en evt klage til Fylkesmannen veie tyngre om jeg kan dokumentere at konkurranseutsatt virksomhet ikke utgjør en stabil andel av selskapets virksomhet, sett over flere år? Og at den evt har vært langt lavere i tidligere år?

   Et tilleggsspørsmål: innsynsbegjæringen omhandlet søkerliste til stilling som adm. dir. i selskapet.

   Finnes det noen argumenter relatert til at jeg spør om innsyn i noe som i seg selv ikke er konkurransesensitivt? Stillingen det er er snakk om vil også være adm. dir. for monopolvirksomheten knyttet til nett, og en søkerliste er neppe like sensitivt som f.eks. dokumenter som direkte berører kraftsalg og markedsforhold.

Ser 0 svar tråder
Svar til: Innsyn søkerliste til adm.dir-stilling i offentlig eid selskap
Din informasjon: