Innsyn, offenlig anskaffelse

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn, offenlig anskaffelse

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16241 Svar
   Anne
   Gjest

   Kan en tapende tilbyder kreve innsyn i et vinnende tilbud etter klagefristens utløp?

  • #17792 Svar
   Ina Lindahl Nyrud
   Gjest

   Ja, offentlighetslovens rettigheter gjelder for «enhver». Lovens § 23 tredje ledd gir en tidsbegrenset unntaksadgang for anbudsdokumenter. Etter at valg av leverandør er gjort, skal tilbud og protokoll være offentlig. Unntak gjelder naturligvis eventuelle taushetsbelagte opplysninger.

  • #17790 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Som part kan du ha krav på partsinnsyn etter forvaltningslovens §§ 18 til 19. jeg vet ikke om det er relevant her, men generellt sett er det større sjanse til å få innsyn i mer, dersom man krever partsinnsyn. Spesielt gir forvaltningslovens § 18c rettigheter ut over offentlighetsloven.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Innsyn, offenlig anskaffelse
Din informasjon: