Innsyn i tiltalebeslutninger

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i tiltalebeslutninger

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16051 Svar
   Robin Mortensen
   Gjest

   Hei! Vi i Finnmark sliter med at en våre tingretter ikke sender ut tiltalebeslutninger i saker som er berammet. De andre tingrettene sender ut tiltalebeslutninger på epost, men denne ber oss journalister å fysisk møte opp i retten og bla i en såkalt pressemappe. Vi får deretter skrive av tiltalebeslutningen. Dette er veldig tungvint. Hva er reglene for dette?

  • #17022 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Hei.

   Det er to bestemmelser som gir innsyn i tiltalebeslutninger:

   1. Forskrift om offentlighet i rettspleien (FOR-2001-07-06-757) § 7 gir rett til å se tiltalebeslutninger ved vedkommende domstol når saken er berammet (og ikke blir unntatt etter avsnitt en, siste setning, eller avsnitt to i bestemmelsen).

   Problemet er at bestemmelsen tolkes slik at man bare har rett til å lese, ikke å få utskrift eller kopi. Domstolene kan derfor nekte å sende eller levere ut, selv om mange domstoler også har ordning for utsending.

   2. Den andre bestemmelsen er § 22-7 i Påtaleinstruksen (FOR-1985-06-28-1679), som gir rett til innsyn og kopi i dokumentet – når det er forkynt for tiltalte – hos påtalemyndigheten (statsadvokatene), med mindre dokumentet unntas.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Innsyn i tiltalebeslutninger
Din informasjon: