Innsyn i søkerlister – navn unntatt offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i søkerlister – navn unntatt offentlighet

 • Emnet er tomt.
Ser 0 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16212 Svar
   Tor H. Monsen
   Gjest

   Navn unntatt offentlighet – skal den offentlige søkerlisten likevel inneholde kjønn på unntatte navn? Jeg viser til siste setning i andre avsnitt i §25:

   Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i sak om tilsetjing eller forfremjing i offentleg teneste.

   Unntaket i første ledd gjeld ikkje søkjarlister. Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehalde namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan likevel gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkommande sjølv ber om det. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga. I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette. Det skal gå fram av søkjarlista kor mange søkjarar det har vore til stillinga, og kva kjønn dei har.

Ser 0 svar tråder
Svar til: Innsyn i søkerlister – navn unntatt offentlighet
Din informasjon: