Innsyn i Norges idrettsforbund

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Norges idrettsforbund

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16126 Svar
   RG
   Gjest

   Norges Idrettsforbund (NIF) er i hovedsak finansiert av staten gjennom tilskudd og penger fra Norsk Tipping (som igjen er eid av staten)

   Gjelder offentlighetsloven for NIF også ?

   Konkret er det ønske om å be innsyn i ansettelses-/arbeidsavtaler og lønns-/bonusavtaler ect for ansatte i et særforbund.

   Det har i lengre tid vært rykter internt i sporten om hemmelige avtaler og mindre sunne forbindelser til andre organisasjonsledd og organisasjoner innen idretten, men det finnes ingen klarhet og fakta så langt.

   Vi ønsker å undersøke dette nærmere og kanskje lage en sak på det, men greier ikke finne ut om informasjonen over er noe vi kan be om innsyn i med gjemmel i offentlighetsloven, andre lover eller forskrifter

  • #17268 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Offentlighetsloven gjelder for (fra § 2):

   c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og

   d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet.

   Så nei, jeg tror ikke det.

   Derimot vil all korrespondanse med offentlige myndigheter, være det.

  • #17266 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   NIF er en forening, noe som innebærer at alternativ d må være aktuelt – at det offentlige utpeker medlemmene i øverste styrende organ.

   NIFs vedtekter inneholder ingen utpekingsrett for offentlige organer.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Innsyn i Norges idrettsforbund
Din informasjon: