INNSYN I KOMMUNALT AKSJESELSKAP

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål INNSYN I KOMMUNALT AKSJESELSKAP

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16109 Svar
   NYSGJERRIG
   Gjest

   Jeg har bedt om diverse regnskapsopplysninger i et aksjeselskap som eies hundre prosent av kommunen. Selskapet har flere ansatte. Er ikke selskapet pliktig til å svare på min henvendelse? Gjelder offentlighetsloven for selskapet slik at jeg kan be om innsyn på samme måte som i kommunen?

  • #17212 Svar
   Leif
   Gjest

   Etter Offentleglova § 2 vil det avgjørende være om selskapet ?hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private.?

   Ofte vil det være slik at selskapet selv mener de gjør det, mens den som ønsker innsyn mener det ikke gjør det. Det kan også være slik at selskapet ikke kjenner reglene. Da kan ofte en liten telefon få saken på gli.

   Et selskap som er underlagt loven, har plikt til å besvare din henvendelse. Et selskap som ikke er underlagt offentleglova har ikke en i loven uttrykt plikt til det. Det er hevet over enhver tvil at lovgiver har tatt det som en selvfølge at selskapet skal gi et svar også dersom det ikke er underlagt loven. I svaret er det nok at de oppgir at de ikke er underlagt offentleglova.

   Dersom selskapet ikke svarer kan du etter 5 arbeidsdager klaget iht offentlegslova § 32, ledd 2. Klagen sendes selskapet. Får du ikke svar, må du selv oversende klagen til fylkesmannen og be ham se på saken.

   Selv om selskapet er underlagt offentleglova er det ikke sikkert at du har krav på innsyn.

Ser 1 svar tråd
Svar til: INNSYN I KOMMUNALT AKSJESELSKAP
Din informasjon: