Innsyn i hovedopptak for barnehager

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i hovedopptak for barnehager

 • Emnet er tomt.
Ser 4 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16290 Svar
   Willy Haram
   Gjest

   Jeg søkte om innsyn i fjorårets hovedopptak for barnehager i Ålesund kommune, men fikk avslag. De viser først til at jeg har fått alle relevante opplysninger i saken angående samordna opptak. Deretter skriver de følgende: «Ytterligere dokumentasjon i denne saken vil medføre et svært tidkrevende arbeid da dette gjelder 52 barnehager og 697 søkere, Materialet som brukes i forbindelse med opptakene er interne arbeidsdokument, som er unntatt offentlighet. På bakgrunn av dette kan vi ikke imøtekomme ditt ønske om ytterligere innsyn.»

   Både § 14 og § 12 b streifer innom mulige paragrafer jeg kan bruke til å klage på avslaget. Men ingen av de treffer godt nok. Jeg har heller ikke fått et klart avslag med hjemmel i offentleglova. Noen som har vært borti noe lignende, eller har råd til hvilke klagehjemmel jeg bør bruke først?

  • #18054 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Kommunen er pliktig til å gi at avslag som er begrunnet i offentlighetsloven (offentlighetslovens § 31). Har du ikke fått det, bør du kreve det. Dersom de ikke har hjemmel for å unnta dokumentet, har du rett på innsyn etter § 3. Utfra begrunnelsen du har fått ligger det litt i kortene at de bygger på § 14 og § 12 b.

   Jeg er usikker på hva du egentlig søkte innsyn i. Er det søknadene, den interne saksbehandlingen, eller vedtak og , kriterier for vedtak eller begrunnelse for vedtak?

   Søknadene er ikke interne

   Vedtakene er ikke unntatt, ref § 14 a)

   Kriteriene for hvem som skal få plass er ikke unnatt ref § 14 b

   Begrunnelse for vedtak mener jeg er dekket av 14 a)

  • #18052 Svar
   WH
   Gjest

   Jeg søkte en oversikt over antall søknader fordelt på barnehagene i kommunen. Hvem hadde størst/minst press? Bakgrunnen er foreldre som etterlyser flere plasser i sentrum, der de sier det er størst press. Kommunen bekrefter at flere enn tidligere søker seg til sentrumsbarnehagene, men vil ikke offentliggjøre tall, eller annen dokumentasjon.

   Ber kommunen begrunne avslaget i Offentlighetsloven. Mange takk for kjapt svar!

  • #18050 Svar
   JHM
   Gjest

   Willy – har du kommet noe videre i denne saken? Jeg sender innsynsbegjæring til Oslo Kommune om nogenlunde de samme dataene i disse dager.

  • #18048 Svar
   dana
   Gjest

   Dette er et veldig interessant spørsmål. Jeg er også interessert i tallmateriale. trenger ikke informasjon om det var A eller B som søkte plass i barnehagen over gaten. Men jeg mener det er påfallende lite informasjon om saksgang og forelling av søknader på de ulike barnehagene. Det skule vært offentlig informasjon. Er det noen som har lykkes med innsyn i kommunens saksbehandling ved barnehageopptak?

Ser 4 svar tråder
Svar til: Innsyn i hovedopptak for barnehager
Din informasjon: