Innkalling av ekstraordinært kommunetsyremøte i jula

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innkalling av ekstraordinært kommunetsyremøte i jula

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16397 Svar
   Gaute Henriksen
   Gjest

   I Hjelmeland kommune ble et ekstraordinært kommunestyremøte for å gjøre hastevedtak om å ettergi lån på fem mill. kr til et lokalt hotell med svært dårlig resultat, avholdt etter at medlemmene var innkalt via e-post, telefon og SMS på julafta. Møtet ble holdt 3. juledag.

   Media fikk vite om møtet dagen etter (4. juledag) i en pressemlding som kommunen sendte ut. Møtet var ikke annonsert poå noen som helst møte overfor andre enn kommunestyremedlemmene.

   Fra lokalavisa Strandbuen:

   «Rådmannen sier at det ikke var anledning til å skrive saksutredning og innstilling slik man vanligvis gjør.

   ? Alt er imidlertid gjort i ettertid, slik at også det juridiske skal komme på plass, opplyser han.

   Den første innkallingen fikk medlemmene i Hjelmeland kommunestyre på selveste julaften. Deretter ble det sendt ut melding via e-post og SMS, før også ordinær telefon ble benyttet. Selv om fire vararepresentanter var til stede, var det et fulltallig kommunestyre som behandlet saken.

   ? Pressen var ikke varslet?

   ? Det er fordi det var en rød sak som var unntatt offentlighet, svarer rådmannen.»

   Er framgangsmåten til Hjelmeland kommune helt grei etter lovverket?

  • #18522 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Nei, dette er ikke greit. Alle møter, også «hastemøter» skal annonseres på forhånd,og saksliste/andre dokumenter skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. At møtet er lukket, er på ingen måte grunnlag for ikke å forhåndsvarsle. Saken som ble behandlet var i tillegg av stor samfunnsmessig interesse. Jeg vil anbefale deg å ta dette direkte opp med Sivilombudsmannen, som en klage over et møte som ble gjennomført lukket uten forhåndsvarsel og uten lovlig vedtak om å lukke dørene.

  • #18520 Svar
   ck
   Gjest

   Ikke greit etter lovverk og demokratiske prinsipper.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Innkalling av ekstraordinært kommunetsyremøte i jula
Din informasjon: