Innfasing OEP

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16393 Svar
   Lasse B
   Gjest

   Følgende informasjon er motatt fra Difi i dag:

   «Innfasingen i Offentlig elektronisk postjournal (OEP) skjer i puljer. Neste innfasingspulje i OEP er planlagt i april 2011. Følgende virksomheter er planlagt faset inn da:

   · Petroleumstilsynet

   · Kontoret for voldsoffererstatning

   · Statens pensjonskasse

   · Politidirektoratet

   · Statens arbeidsmiljøinstitutt

   · Utlendingsdirektoratet

   · Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

   · Statens lånekasse for utdanning

   · Konkurransetilsynet

   · Arkivverket

   · Skattedirektoratet

   · Norsk filminstitutt

   · Statistisk entralbyrå

   · Språkrådet

   · Fiskeridirektoratet

   · Bioforsk

   · Kystverket

   · Mattilsynet

   · Helsedirektoratet

   · Norsk Polarinstitutt

   · Statens Helsetilsyn

   · Riksantikvaren

   · Nasjonalt folkehelseinstitutt

   · Statens Kartverk

   · Bioteknologinemnda

   · Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard

   · Statens institutt for rusmiddelforskning

   · Norsk Akkreditering

   · Statens strålevern

   · Skipsregistrene

   · Sekretariatet for Konfliktrådene

   · Oljedirektoratet

   Difi gjennomfører nå en ny kartlegging blant departementene, for å få oppdatert status på hvilke av departementenes underliggende og tilknyttede virksomheter som er omfattet av kravet om innfasing i OEP. Før denne kartleggingen er fullført har vi ikke en fullstendig oversikt over alle virksomhetene som skal inn i OEP. Videre innfasingspuljer blir planlagt ut i fra tilbakemeldingene vi får i denne kartleggingen.»

   Går ikke dette tregt?

  • #16394 Svar
   Bjarne
   Gjest

   Dette er noe som har gått igjen når det gjelder OEP. Når FAD skulle etablere OEP styrte de bare utviklingen av applikasjonen OEP. De styrte ikke det omliggende som f.eks når arkivsystemene skulle være tilpasset OEP. Dette medførte jo at OE var klar måneder før den kunne tas i bruk.

   Nå styres det fortsatt ikke fra FAD/DIFI på at de alle etatene skal inn i OEP tidligst mulig. Stryringen er at Difi en gang i mellom spør departementene om når deres underliggende etater vil være klar for innfasing. Utfra det lager de neste gruppe.

   Difi står ikke på listen. Det forteller meg at de ikke greier å styre i eget hus.

   Helsedirektoratet er nå planlagt for april, men var opprinnelig planlagt for oktober. Utfra informasjon mottat derifra skulle de være klare nå.

   Jeg kjenner andre etater som ikke er på listen som er teknisk klar for OEP. De mangler kun de aktiviteter som må gå i regi av Difi i tillegg til at de har en viss redsel for å få flere innsynsforespørsler, og derfor vil utsette dette lengst mulig.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Innfasing OEP
Din informasjon: